Vi säkerställer Sveriges solcellsanläggningar för en hållbar framtid!

Vanliga frågor och svar

En solcellsbesiktning är en inspektion av en solcellsanläggning för att säkerställa att den fungerar korrekt och producerar maximal effekt. Det är viktigt att göra en solcellsbesiktning för att upptäcka eventuella fel eller problem som kan påverka effektiviteten eller säkerheten hos anläggningen.

En solcellsbesiktning kan inkludera olika tester och inspektioner av solcellspaneler, anslutningar, kablar, omvandlare och andra komponenter i anläggningen. Besiktningen kan också omfatta en bedömning av anläggningens effektivitet, prestanda och produktionskapacitet.

Det är viktigt att göra en solcellsbesiktning regelbundet för att säkerställa att anläggningen fortsätter att fungera effektivt och säkert. Besiktningen kan också bidra till att upptäcka potentiella problem tidigt och förhindra mer allvarliga skador eller avbrott i produktionen. Genom att upprätthålla en väl fungerande solcellsanläggning kan man också öka sin energieffektivitet och spara pengar på sin elräkning.

Det rekommenderas att man genomför en besiktning av sin solcellsanläggning årligen för att säkerställa att den fungerar korrekt och producerar maximal effekt. Om det har skett några förändringar i anläggningen, till exempel om nya paneler har installerats, kan det också vara lämpligt att genomföra en besiktning för att se till att allt fungerar som det ska.

Det är också viktigt att genomföra en besiktning efter extremväder, som till exempel stormar eller kraftiga regnfall, för att kontrollera om det finns några skador på anläggningen.

Om man märker av en minskad produktionskapacitet eller upplever några problem med sin solcellsanläggning är det också lämpligt att genomföra en besiktning för att upptäcka och åtgärda eventuella problem.

Genom att genomföra en årlig besiktning av sin solcellsanläggning kan man säkerställa att den fungerar effektivt och säkert samt undvika eventuella kostsamma problem eller avbrott i produktionen.

Det finns flera faktorer som kan påverka prestandan hos solceller. Här är några av de viktigaste:

 1. Solinstrålning: Ju mer solljus som når solcellerna, desto mer energi produceras.

 2. Temperatur: Solceller producerar mindre energi när de blir för varma, så det är viktigt att ha god ventilation och skuggning för att hålla temperaturen på en lämplig nivå.

 3. Skuggning: Skuggor på solcellspanelerna kan minska effektiviteten och produktionen av energi.

 4. Renslighet: Om panelerna är smutsiga eller täckta av damm, pollen eller andra föroreningar kan det minska effektiviteten. Rengöring av panelerna kan hjälpa till att öka produktionen av energi.

 5. Panelernas ålder: Solcellspaneler har en begränsad livslängd och förlorar gradvis sin effektivitet över tid.

 6. Felaktiga eller skadade komponenter: Om det finns problem med kablar, omvandlare eller andra komponenter kan det påverka prestandan hos solcellsanläggningen.

Genom att övervaka och underhålla solcellsanläggningen regelbundet kan man se till att den fungerar effektivt och producera så mycket energi som möjligt.

Det finns flera saker du kan göra för att se till att dina solceller fungerar optimalt. Här är några tips:

 1. Kontrollera produktionsdata: De flesta moderna solcellssystem är utrustade med en övervakningssystem som visar hur mycket energi systemet producerar. Du kan använda denna information för att se till att systemet producerar den mängd energi som det är utformat för att göra.

 2. Rensa panelerna: Om panelerna är smutsiga eller täckta av damm, pollen eller andra föroreningar kan det minska effektiviteten. Rengöring av panelerna kan hjälpa till att öka produktionen av energi.

 3. Kontrollera panelerna för skador: Kontrollera panelerna regelbundet för sprickor eller andra skador som kan påverka deras effektivitet.

 4. Kontrollera att omvandlaren fungerar: Omvandlaren är en viktig del av solcellsanläggningen eftersom den omvandlar likström till växelström som kan användas i hushållet. Kontrollera att omvandlaren fungerar korrekt och att den inte visar några tecken på fel.

 5. Kontrollera att anläggningen är korrekt installerad: En korrekt installation är viktig för att solcellerna ska fungera optimalt. Se till att alla kablar är korrekt kopplade och att panelerna har installerats på rätt sätt.

Genom att utföra dessa kontroller regelbundet kan du säkerställa att dina solceller fungerar optimalt och producerar så mycket energi som möjligt.

En solcellsbesiktning kan inkludera flera olika tester för att säkerställa att solcellsanläggningen fungerar korrekt och producerar maximal effekt. Här är några av de tester som vanligtvis ingår i en solcellsbesiktning:

 1. Inspektion av solcellspanelerna: Inspektion av solcellspanelerna kan hjälpa till att identifiera eventuella skador eller tecken på slitage som kan påverka effektiviteten hos panelerna.

 2. Elektrisk testning: Elektriska tester kan användas för att mäta spänning, ström och resistans i solcellsanläggningen. Detta kan hjälpa till att identifiera eventuella problem med kablar, omvandlare eller andra komponenter.

 3. Termografi: Termografi är en teknik som används för att mäta temperaturen på solcellspanelerna. Genom att mäta temperaturen kan man identifiera eventuella problem med överhettning eller dålig ventilation.

 4. Inspektion av monteringsutrustning: Inspektion av monteringsutrustningen kan hjälpa till att identifiera eventuella skador eller defekter som kan påverka stabiliteten och effektiviteten hos solcellsanläggningen.

 5. Prestandamätning: Prestandamätning kan användas för att mäta produktionen av energi i solcellsanläggningen. Detta kan hjälpa till att identifiera eventuella problem med prestandan och säkerställa att anläggningen producerar så mycket energi som möjligt.

Genom att utföra en solcellsbesiktning regelbundet kan man säkerställa att solcellsanläggningen fungerar korrekt och producera så mycket energi som möjligt.

Även om solceller är en pålitlig och hållbar energikälla kan det finnas några vanliga problem med solcellsanläggningar. Här är några av de vanligaste problemen:

 1. Skuggning: Skuggor från träd, byggnader eller andra hinder kan minska mängden solljus som når solcellspanelerna, vilket minskar produktionen av energi.

 2. Renlighet: Om panelerna är smutsiga eller täckta av damm, pollen eller andra föroreningar kan det minska effektiviteten.

 3. Felaktiga eller skadade komponenter: Om det finns problem med kablar, omvandlare eller andra komponenter kan det påverka prestandan hos solcellsanläggningen.

 4. Ålder: Solcellspaneler har en begränsad livslängd och förlorar gradvis sin effektivitet över tid.

 5. Överhettning: Om solcellerna blir för varma kan det minska effektiviteten och förkorta livslängden på panelerna.

 6. Felaktig installation: En felaktig installation kan leda till problem med prestanda och stabilitet hos solcellsanläggningen.

Genom att utföra regelbunden underhåll och övervakning av solcellsanläggningen kan man undvika dessa problem och säkerställa att anläggningen fungerar korrekt och producera så mycket energi som möjligt.

Vid en solcellsbesiktning används olika utrustning för att undersöka och testa solcellsanläggningen. Här är några exempel på den utrustning som kan användas vid en solcellsbesiktning:

 1. Multimeter: En multimeter används för att mäta spänning, ström och resistans i solcellsanläggningen.

 2. Termometer: En termometer används för att mäta temperaturen på solcellspanelerna och identifiera eventuella problem med överhettning.

 3. Infraröd kamera: En infraröd kamera kan användas för att mäta temperaturen på solcellspanelerna och identifiera eventuella problem med överhettning eller dålig ventilation.

 4. Solmätare: En solmätare kan användas för att mäta mängden solljus som når solcellspanelerna och identifiera eventuella problem med skuggning eller andra hinder.

 5. Prestandamätare: En prestandamätare kan användas för att mäta produktionen av energi i solcellsanläggningen och identifiera eventuella problem med prestandan.

 6. Inspektionsverktyg: Inspektionsverktyg, som till exempel kikare, kan användas för att undersöka solcellspanelerna och identifiera eventuella skador eller tecken på slitage.

Genom att använda denna utrustning kan man genomföra en grundlig och noggrann besiktning av solcellsanläggningen och identifiera eventuella problem eller defekter som kan påverka effektiviteten eller säkerheten hos anläggningen.

Kostnaden för en solcellsbesiktning kan variera beroende på faktorer som till exempel anläggningens storlek och plats, samt vilket företag som genomför besiktningen. Generellt kan kostnaden variera från några tusen kronor till några tiotusentals kronor.

Vad gäller tiden för en solcellsbesiktning kan det också variera beroende på storleken och komplexiteten hos anläggningen. En mindre anläggning kan oftast besiktigas på några timmar, medan en större eller mer komplex anläggning kan ta upp till en hel dag.

Det är viktigt att välja ett företag som är erfaret och pålitligt för att genomföra besiktningen. Många företag som arbetar med solcellsanläggningar erbjuder också regelbundna underhållstjänster och support efter besiktningen för att säkerställa att anläggningen fortsätter att fungera effektivt och säkert.

Få ett kostnadsfritt prisförslag

Om du behöver direkt hjälp, tveka inte att ringa oss på 010-20 70 805. Våra experter står redo att ge dig den support du behöver. Vår växel är öppen vardagar 08.30 – 17.00.

Alternativt, kan du fylla i vårt formulär så kontaktar vi dig inom en arbetsdag med prisförslag.

Boka ett villkorslöst startmöte.

Går du i tankarna att installera solceller? Låt våra handläggare hjälpa dig på vägen.