Warning: Undefined array key "options" in /home/solcellsverketau/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 192
Besiktning av Solceller | Solcellsverket | Kontakta oss för offert

Vi säkerställer Sveriges solcellsanläggningar för en hållbar framtid!

Vanliga frågor och svar

En slutbesiktning är en inspektion av en solcellsanläggning vid slutförd installation för att säkerställa att den är uppförd korrekt och är säker att använda. Det är viktigt att göra en slutbesiktning för att upptäcka eventuella fel eller problem som kan påverka effektiviteten eller säkerheten hos anläggningen.

 

En slutbesiktning inkluderar inspektion av solcellspaneler, anslutningar, kablar, omvandlare och övriga komponenter i anläggningen. Besiktningen utgår alltid ur ett säkerhetsperspektiv, både för nuvarande och framtida risker.

En slutbesiktning bör genomföras när anläggningen är färdigställd. Anläggningen anses färdigställd när elektrikern har kopplat in växelriktaren till solpanelerna och färdiganmälan till nätägaren är gjord. För er säkerhet rekommenderar vi att slutbesiktningen genomförs så snart som möjligt efter färdig installation

Dokument vid besiktning bör innehålla;

Egenkontroll EL.

Egenkontroll Montering.

Elsäkerhetsintyg.

Snö- och vindlastberäkningar.

Monteringsanvisningar.

Produktblad för huvudkomponenter.

Offerten och eventuella avvikelser.

Drift- och underhållsinstruktioner.

Orienteringsritningar/Strängschema.

En slutbesiktning vilar på 6 regelverk och 4 hörnpelare.

 

Regelverk:

Elsäkerhetsverkets föreskrifter

Svensk Elstandard

Boverkets byggregler

Konsumentjänstlagen (eller annan avtalsform)

Avtalet mellan beställare och entreprenör

Tillverkaren av komponenternas anvisningar

 

Hörnpelare:

Dokumentation 

Brandrisk/elsäkerhet

Byggrisk/infästningar

Framtida risk/kablage

En statusbesiktning är en inspektion av en befintlig solcellsanläggning.

Syftet med besiktningen är att se över säkerheten och anläggningens befintliga status. Vi rekommenderar att en översyn av anläggningen görs regelbundet.

För en besiktning av en solcellsinstallation avseende ett småhus debiterar vi från 6 900 kr inklusive moms. 

Notera att inga andra avgifter tillkommer. Priset inkluderar således även framkörningsavgift, ansvarsförsäkring och protokollskrivande. 

Vid besiktning av bostadsrättsföreningar och kommersiella fastigheter debiterar vi från 14 900 kr exklusive moms. Priset baseras på uppdragets storlek, komplexitet och antalet solpaneler.

Få ett kostnadsfritt prisförslag

Om du behöver direkt hjälp, tveka inte att ringa oss på 010-20 70 805. Våra experter står redo att ge dig den support du behöver. Vår växel är öppen vardagar 08.30 – 17.00.

Alternativt, kan du fylla i vårt formulär så kontaktar vi dig inom en arbetsdag med prisförslag.

Boka ett villkorslöst startmöte.

Går du i tankarna att installera solceller? Låt våra handläggare hjälpa dig på vägen.